Изхвърляне и извозване на отпадъци

Изхвърляне и извозване на отпадъци е поетапен процес, включващ различни изисквания.

Тези изисквания са въведени в международните стандарти за изхвърляне на отпадъчни материали.

Причината поради която, трябва да се свържете с нас е, че екипите ни се състоят от професионалисти.

Те ще извършат бързо и ефективно изхвърляне на отпадъците.

Отпадъците, които се изхвърлят може да ги обобщим като ненужни вещи, които с времето се трупат и започват да стесняват помещението, в което се съхраняват.  

Отпадъците се разделят на няколко под категории:

  • Битови (органични) отпадъци- извозват се до регламентирани сметища
  • Строителни отпадъци- извозват се до Депо за рекултивация.
  • Реставрационни отпадъци
  • Опасни отпадъци

Практиката по изхвърлянето на отпадъци ни е доказала, че не винаги всичко се случва по план.

Ние сме от хората, които независимо от обстоятелствата винаги се справяме със затрудненията.

Затова при изхвърлянето на отпадъците всяка една крачка трябва да бъде осмислена.

Винаги се предвиждат нещата как и по какви начини отпадъците ще бъдат изхвърлени от обекта, без да оставят следи след себе си.  

Всички отпадъци са естествен продукт на всякакви по вид дейности и производства, поради тази причина трябва да бъдат рециклирани по най-правилния и безопасен начин.

Извозване на отпадъци

Хамалите от нашата фирма са най-сигурният и бърз начин за отърваването от излишните отпадъци. 

Началната стъпка, която предприемаме е определяне местоположението на обекта, след това правим равносметка, колко и какви отпадъци ще изхвърлим и накрая , къде и по какъв начин ще бъдат извозени отпадъците.

Фирмата ни се е погрижила, извозването на отпадъците да се извърши по най-качествен начин, спазващ всички строго определени стандарти и норми за транспортиране.

Работим с камиони, микробуси и самосвали до шест тона.

Техниката, която използваме е предназначена за едрогабаритни товари и отпадъци с по-голям обем и тежест.

Екипите използват високотехнологични контейнери и сигурен транспорт за извозване на отпадъците.

Електроуредите се изхвърлят на специално обособени сметища, където в последствие се рециклират.

От особено значение е да не бъдат смесвани с битовия отпадък, защото той съдържа вредни вещества, които могат да навредят, както на околната среда, така и на човешкото здраве, ако не бъдат изхвърлени и преработени правилно.

Ненужните мебели също се налага да бъдат рециклирани и обработени по правилен начин.

Нашите екипи имат съответната подготовка и транспорт за бързо реагиране при изхвърляне и извозване в рамките от 2 до 6 часа.

Фирмата ни ще Ви помогне да си спестите досадното и неприятно ровене в изоставените и ненужни вещи и багаж.