Фирма за намиране на труп на животно.

Дезинфекция обезвреждане на животинска мърша.

Дезинфекция на помещение след трупове на плъхове.

Откриване на умряла котка, прибиране и дезинфекция.

Прибиране на умрели животни.

Събиране на умрели животни от тавани, мазета, апартаменти и други.

Извозване на умряло животно при сигнал подаден от жителите на градовете и селата.

Цените са съобразени с гражданите и селяните в страната.

Цени за извозване на трупове от животни, насекоми и хора.

Събиране на човешки и животински екстременти.

Почистване, измиване и дезинфекция на помещения.

Премахване на лоша миризма след фекалии, урина или труп.

Премахване на червей почистване извозване дезинфекция