Мазета

Отводняване на мазета и апартаменти е услуга, която трябва да се извърши мигновено, за да не се наводни и друга част от жилищната сграда.

Мазетата са помещения, които се построяват в приземния етаж на всяка къща или жилищен блок,  където се съхраняват следните предмети:

 • Мебели
 • Неизползваема техника
 • Зимнина
 • Строителни материали
 • Ненужни вещи

Всяко едно мазе (изба) се използва за различни цели от собственика му, поради факта, че основно влияние оказва температурата в мазето през сезоните, което е предпоставка за съхранение на различни видове вещи.

Наводнени мазета и апартаменти

Коя е причината, мазето Ви да бъде наводнено?

Наводняването на мазетата и апартаменти е непредвидена ситуация, която поставя собствениците в безизходица. Водата която навлиза в мазето, за да причини наводняване е в следствие на няколко фактора като:

 • Пукване на тръба
 • Останала междина между съединителни водопроводни тръби
 • Природни бедствия, породени от силни дъждове и снегове
 • Преливане на реки и канали.

Най-честите места, причиняващи наводняване на мазета са:

 • Щрангове
 • Мръсна канализация
 • Коляно на водопроводна тръба
 • Тръби за студена вода (питейна вода)
 • Тръби за топла вода

Как действаме при наводнено мазе?

Наводняването на мазето донякъде спира или тотално затваря неговото използване, поради навлизането на по-голямо количество вода. Първото и най-важно действие, което, фирмата ни извършва е да прекрати подаването на електроенергия, достигащата мазето. След това се установява мястото от където извира водата и се поемат стъпки за нейното прекратяване. Когато течът бъде оправен, екипът ни се заема с изнасяне на рафтове, стелажи и покъщина, зависещи от ситуацията, защото когато те бъдат залети от водата, малък е процентът за повторното им използване, затова се изхвърлят.

Отводняване на мазета и апартаменти

Екипите ни, които извършват отводняването на мазето, използват високоспециализирано оборудване, включващо мощни помпи с високо налягане за скоростно изпомпване на водата. Голямата дължина на шланговете, позволява цялостна обиколка на помпата, за да поеме напълно всяка една останала капка вода в мазето или апартамента.

Фирмата разполага с няколко вида помпи, според степента на наводняване и разположението на мазето:

 • Потопяеми помпи
 • Помпи за утайки
 • Калови помпи
 • „Сухи” потопяеми помпи

Всяка една от тези помпи имат различен дебит и мощност, за да се справят с отводняването на мазето.

Какво следва след отводняването на мазето или апартамента?

След изпомпването на водата от мазето, стартира процесът на сушене, който е дълъг и продължителен, зависещ от три фактора:

 • Местоположението на мазето или апартамента
 • Големината на мазето или апартамента
 • Хидроизолацията на мазето или апартамента  

Сушеното се случва по естествен начин, като най-добрият вариант, то да бъде през топлите месеци на годината, но не винаги нещата се случват по планирания план. Ако времето е студено, начинът по който може да извършите сушенето е да поставите метална кофа на средата на мазето в която да бъде запален огън, поддържат топлина. Другият вариант е да включите печка за отопление, като топлият въздух постоянно циркулира и премахва застоялият и влажен въздух в мазето или апартамента.