Изхвърляне на стара ненужна спалня 088 888 2000

Чистачи България гарантират регламентирано изхвърляне на стара ненужна спалня.

Ние от хамалите чистачи предлагаме демонтаж, изнасяне и натоварване на транспорт.

Всички стари мебели се депонират по регламент.

За демонтажа на мебелите са необходими двама хамали, така също и за изнасянето.

При изнасяне на спалня от адрес хамалите я товарят в камион за смет.

Камионът заминава на депата в покрайнините на града.

След като разтовари старата спалня минава на да заплати таксата на излизане от депото.

Всички тези процедури са включени в актуалните цени за извозване на отпадъци в София.

За регламентирано извозване се доверете на Чистачи България в София.

Намерете ни на електронна поща: cistaci.com@gmail.com или на телефон 088 888 2000

Изхвърляне на стара ненужна спалня в София